ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸੀਮੈਟ ਏਸ਼ੀਆ 2017

ਟਿਲੋਗ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ 2018

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 2019

ICEIE 2021